Bột phô mai Tornado

Chúng tôi tự hào là nhà sản xuất và phân phối bột phô mai hàng đầu Việt Nam.
Ngoài những sản phẩm bên dưới, chúng tôi có thể sản xuất được các loại khác theo yêu cầu của quý khách.

Bột xí muội Volcano

Chúng tôi tự hào là nhà sản xuất và phân phối bột xí muội hàng đầu Việt Nam.
Ngoài những sản phẩm bên dưới, chúng tôi có thể sản xuất được các loại khác theo yêu cầu của quý khách.

Bột phô mai kem Tornado

Chúng tôi tự hào là nhà sản xuất và phân phối bột phô mai hàng đầu Việt Nam.
Ngoài những sản phẩm bên dưới, chúng tôi có thể sản xuất được các loại khác theo yêu cầu của quý khách.

Bột dâu tằm Rainbow

Chúng tôi tự hào là nhà sản xuất và phân phối bột dâu tằm hàng đầu Việt Nam.
Ngoài những sản phẩm bên dưới, chúng tôi có thể sản xuất được các loại khác theo yêu cầu của quý khách.

Bột Barbecue Tornado (BBQ)

Chúng tôi tự hào là nhà sản xuất và phân phối bột barbecue (BBQ) hàng đầu Việt Nam.
Ngoài những sản phẩm bên dưới, chúng tôi có thể sản xuất được các loại khác theo yêu cầu của quý khách.